Ghi gốc cây bằng gang

Ghi gốc cây bằng gang là một phương tiện truyền thống và hiệu quả để bảo vệ gốc cây trong môi trường đô thị. Gang, một loại vật liệu cứng và chịu lực tốt, đã được sử dụng trong nhiều năm để làm ghi gốc cây.

Giá: Liên hệ